Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki


Wesołe i kolorowe zakończenie III pleneru pt. Paleta barw10.04.2015

Wesołe i kolorowe zakończenie III pleneru pt. „Paleta barw”

            Zapoczątkowany 20 czerwca br. plener zakończył się wernisażem w dniu 29 czerwca br. o godzinie 14. Do „Staszicówki” przybyli reprezentanci Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z Zytą Trych i Marią Salus na czele, malarze oraz organizatorzy Lidia Putowska i Elżbieta Korus wraz z pozostałymi członkami Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Nie zabrakło też osób zainteresowanych sztuką malarską. Wśród nas była Marta Polak przewodnicząca Rady Sołeckiej w Samsonowie a GOKSiR reprezentowała Anna Lewandowska. Na główniej ścianie zostały zawieszone obrazy już oprawione, które świadczyły o dorobku plenerów poprzednich. Ich uzupełnieniem stały się prace malarskie Marii Salus i Małgorzaty Sajkiewicz-Kręt. Niżej na stołach ustawiono obrazy namalowane podczas III pleneru malarskiego pt. „Paleta barw” wyróżniające się świeżością farby (jeszcze dosychające) oraz takie, których nie zdążyliśmy oprawić. W drugiej salce na stołach i sztalugach swe obrazy zaprezentowało malarskie małżeństwo Halina Gołąbczak-Pela  i Mieczysław Pela. Ci znani artyści mają za sobą wiele wystaw a działalność artystyczną prowadzą od wielu lat, bo p. Mieczysław maluje od lat 30 a jego żona lat 20. Są oni także mile widzianymi uczestnikami wielu plenerów.

            Wernisaż ten został dodatkowo wzbogacony 9 płaskorzeźbami Ryszarda Ramusa, które oprawione w ramy reprezentowały różnorodną tematykę i dawały orientację w rzeźbiarskich możliwościach autora. Podziwiać mogliśmy Napoleona na koniu (postacie malowane), scenę żywcem wziętą z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – gdzie ilość szczegółow budziła podziw  i zachwyt, czy pięknego orła wyrzeźbionego w kawałku drewna.

            Po przywitaniu gości Lidia Putowska przystąpiła w asyście Elżbiety Korus do wręczania pamiątkowych dyplomów i folderów. Zyta Trych Prezes TPSP oraz Maria Salus otrzymały ponadto  albumy pt. „Legionowym szlakiem”. Dyplomy wręczono wszystkim uczestnikom pleneru: Ryszardowi Brychowi, Halinie Gołąbczak-Peli, Danieli Korus, Krystynie Michniewicz, Marii Niciejewskiej, Mieczysławowi Peli, Anieli Posobkiewicz, Małgorzacie Salwie. Należy dodać, że troje malarzy podczas trwania pleneru mieszkało w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zośka” w Samsonowie. Folder dokumentujący III Plener pt. „Paleta barw” zyskał wysoką ocenę za walory edytorskie uwiecznionych w nim malarzy. Kolejny raz galeria Muzeum Regionalnego wzbogaciła się o  obrazy przedstawiające obiekty ważne dla historii naszego regionu i atrakcje turystyczne naszej gminy. Goszczący u nas malarze dzięki kolejnym objazdom po terenie naszej gminy poznali wiele ciekawych i urokliwych miejsc,  często związanych też z naszym dziedzictwem historycznym.

            W tym czasie zaproszone przez nas „Tumlinianki” przytowywały się do występu. Ich kolorowe stroje niezwykle pięknie zharmonizowały się z barwnymi obrazami. Wesołe przyśpiewki wprawiły obecnych w dobry nastrój. Dodatkową premią dla wszystkich były deklamacje wierszy Marianny Kłosowskiej. Wiersz o bochnie chleba wycisnął niejedną łezkę. Zachwyt publiczności sprawił, że ludowa poetka nagrodziła nas dodatkowymi recytacjami. W ten sposób część oficjalna przy kawie, herbacie i ciasteczkach została zakończona.

            Nie był to jednak kres naszego spotkania. Przygotowaliśmy bowiem dla malarzy ognisko integracyjne, które odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym Tomasza Chyba w Samsonowie. Utalentowany rzeźbiarz Ryszard Ramus okazał się również doskonałym akordeonistą. Zaprezentował nam swój repertuar, ale także akompaniował, gdy śpiewaliśmy razem   z „Tumliniankami” znane piosenki ludowe i biesiadne. Swoje wiersze recytowała Marianna Kłosowska i Jola Jurek, opowiadanie pt. „Zdarzenie” odczytał Wiesław Kołodziej laureat wyróżnienia przyznawanego przez Rozgłośnię Radia Kielce „Jawor - u źródeł kultury”. Dopiero pomruki zbliżającej się burzy skłoniły nas do pożegnania i zakończenia spotkania.

            Tradycyjnie osoby, które przyczyniły się do organizacji przedsięwzięcia zostały wyróżnione pamiątkowymi dyplomami i obrazami. Otrzymali je Szczepan Skorupski – wójt gminy, Tomasz Kuszewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk oraz Józef Florek – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Samsonowie.   

                                                                                  Lidia Putowska

« Powrót
Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.