Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki


16 maja br. w godzinach popołudniowych w świetlicy OSP w Samsonowie odbyła się uroczystość jubileuszowa Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. W związku 20-leciem działalności stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołane w tej sprawie w dniu 28 lutego br. postanowiło wyróżnić członków i sympatyków TZS nagrodami, aby w ten sposób podziękować i uhonorować wszystkich tych, którzy pracowali społecznie lub udzielali nam wsparcia. Obchody rozpoczęto od powitania gości przybyłych na obchody jubileuszowe, co uczyniła Marta Polak prowadząca spotkanie a potem oddała głos Lidii Putowskiej. Przewodnicząca TZS z ogromną radością i satysfakcją przedstawiła wielu z nich, bo sala była wypełniona po brzegi.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Małgorzata Kowalińska – wicedyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, wójt Szczepan Skorupski, ks. Zbigniew Krzyszkowski, radna Grażyna Wawszczak, Jolanta Jacewicz i Karol Jacewicz Dyrektor d.s. Ekonomicznych „Wodociągów Kieleckich” - reprezentujący jednocześnie prezesa Henryka Milcarza, Tomasz Kuszewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, Janina Lesińska, reprezentując również męża Wojciecha (właściele Firmy Kamieniearskiej „Dąbrówka” w Tumlinie), Jarosław Wałek – Prezes LGD „Dorzecze Bobrzy”, Jadwiga Zielińska – wicedyrektor WBP w Kielcach, Zyta Trych – prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach i Maria Salus wiceprezes TPSP, Magdalena Klamka – z-ca kierownika Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Agnieszka Pokrzywińska - wicedyrektor ZSP,PiG w Samsonowie, Marzanna Moćko dyrektor ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku, Stella Ślefarska – dyrektor Gminnej BP w Samsonowie, Tomasz Witecki Naczelnik OSP w Samsonowie, Marianna Kłosowska wraz z delegacją Zespołu Ludowego „Tumlinianie”, Jan Reczyński z delegacją grupy „Hakownica” oraz Honorata Durlik sołtys Samsonowa.

Część artystyczna rozpoczęła się od występu dzieci, które pod kierunkiem instruktora tańca Katarzyny Klusek ćwiczą w świetlicy OSP w Samsonowie. Elegancko ubrane maluchy z prawdziwym przejęciem demonstrowały swe umiejętności. Po ich pierwszym występie, entuzjastycznie przyjętym oklaskami, zabrała głos Lidia Putowska, aby podzielić się refleksjami na temat jubileuszu. Mówiła o pracy społecznej, że to jest swego rodzaju pasja. Pracujemy, bo lubimy się udzielać, bo daje nam to satysfakcję. Osiągamy w tej pracy dwojakiego rodzaju rezultaty. Takie, które są wymierne i zapisane sprawozdaniach oraz takie, których wymierzyć się nie da. Nasze wieczory poetyckie, promocje książek, wernisaże poplenerowe czy wystawy dają uczestnikom coś więcej - uwrażliwiają i dostarczają pozytywnych emocji. W gronie członków TZS są osoby posiadające różnorodne talenty i każdy z nich może je doskonalić, czyli wszyscy się rozwijamy. Natomiast współpraca ze szkołą w organizacji uroczystości patriotycznych daje możliwość integracji społeczność lokalnej wobec naszej historii. Przygotowane przez nauczycieli przedstawienia wzbogacają nasze przedsięwzięcia i przezentują miejscowe talenty – dzieci i ich opiekunów. Natomiast współpraca z innymi organizacjami pozwala na wymianę doświadczeń i uatrakcyjnienie form działalności. Zwróciła się też do założycieli TZS Zuzanny i Norberta Samulaków podkreślając, że gdyby oni nie powołali do życia organizacji, nie byłoby następnej dekady działalności statutowej.

Wystąpienie to było krótkie, ponieważ działalność TZS została omówiona w wydawnictwie jubileuszowym, wydanym z tej okazji i rozdanym później obecnym (wydawnictwo to jednocześnie promuje gminę Zagnańsk). Folder jubileuszowy, to edycja z kolorowymi fotografiami, omawiająca ważniejsze dokonania statutowe organizacji w ciagu 20 lat jej istnienia - autorstwa Zuzanny Samulak i Lidii Putowskiej.

Drugim tańcem, w którym zaprezentowały się dzieci był żywiołowy rock and roll. Następnie Marta Polak zwróciła uwagę na towarzyszącą uroczystości wystawę fotograficzną poetki Małgorzaty Sajkiewicz-Kręt (członkini TZS i TPSP). Wystawa ta mogłaby nosić tytuł „Uchwycić nieuchwytne”, ponieważ autorka fotosów skupiła się na rzeczach powszechnie niezauważalnych. Takich np. jak spadanie kropli rosy czy unoszenie przez wiatr delikatnego nasionka itp. Wystawa ze wszech miar interesująca, bo spojrzenie autorki na otaczający świat jest prawdziwie poetyckie i naznaczone piętnem jej wyborów. Część artystyczną dopełniły dwa występy Chóru „Con Passione” z Zagnańska, który przygotował dla nas pięć utoworów. Repertuar była ambitny i urozmaicony. Wysłuchaliśmy występu z wielką przyjemnością.

Najważniejszym punktem programu uroczystości było wręczanie nagród i wyróżnień, które odbywało się przez odczytywanie nazwisk w kolejności alfabetycznej. W tle na ekranie pokazywane były fotografie (ok. 70) z organizowanych przez nas przedsięwzięć Do pomocy zaprosiliśmy Szczepana Skorupskiego, który wspomógł nas, wręczając statuetki. Po wywołaniu nazwiska osoby nagrodzonej Elżbieta Korus (sekretarz TZS) podawała dyplom Marcie Polak, która odczytywała jego treść. Dyplom wręczała przewodnicząca a nagrodę wójt. Nagrody jubileuszowe otrzymali: Wiesława Barucha, Mirosław Borzęcki, dla OSP w Samsonowie obebrał Tomasz Witecki, dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów ZSP,PiG w Samsonowie odebrała Agnieszka Pokrzywińska, Karol Jacewicz odebrał nagrodę swoją oraz Henryka Milcarza, Tomasz Kuszewski, Janina Lesińska (odebrała nagrodę przyznaną właścicielom Zakładu Kamieniarskiego „Dąbrówka”), Janina Orzechowska, Janusz Putowski, Zuzanna Samulak, Norbert Samulak, Teresa Ślęk, Jakub Szczepański, Marianna Kłosowska (dla Zespołu Ludowego „Tumlinianie”), Zyta Trych – Prezes TPSP w Kielcach, Zdzisława Witecka.

Parokrotnie wręczanie nagrody odbiegało od przyjętej procedury. Stało się tak, gdy nagrodę obierał wójt Szczepan Skorupski, bo wręczały mu ją członkinie zarządu - Elżbieta Korus i Lidia Putowska. Uzasadnienie tej nagrody składało się z wielu ciepłych słów na temat pomocy, jaką uzyskujemy od gospodarza gminy. Wspaniała była reakcja sali i ogromny aplauz, gdy nagrodę otrzymywali Zuzanna i Norbert Samulakowie. Była to bardzo wzruszająca chwila dla założycieli TZS, którzy zostali z nami na dłużej. Poproszono ich, aby wręczyli nagrody obecnemu zarządowi, czyli Elżbiecie Korus, Stefanowi Kędzierskiemu i Lidii Putowskiej. Następnie była chwila dla fotografów, gdy wspólnie pozowaliśmy do zdjęć. Pani Zuzanna zabrała głos i złożyła gratulacje obecnemu zarządowi. Podziękowała obecnym z ciepłe przyjęcie. Podkreśliła, że z racji urodzenia w Samsonowie, czuje tu się zawsze jak u siebie a mieszkańcy miejscowości są jej niezmiennie bliscy.

Potem powróciliśmy do wręczania wyróżnień przyznanych z okazji 20-lat istnienia naszego stowarzyszenia. Wyróżnienia te otrzymali: Marek Bucki, Chór „Con Passione”, Robert Graczkowski, Kazimierz Gruszczyński, Marta Jass, Krystyna Kędzierska, Anna Lisowska, Marta Polak, Tadeusz Purtak, Janusz Reczyński, Maria Salus, Michał Salwa (GOSiR) odebrała Sylwia Zawisza, Janina Sarnat, Celina Ślefarska, Mateusz Wierciński, Teresa Wojtasińska i Krystyna Wójcik.

Gdy zakończono wręczanie nagród i dyplomów jubileuszowych, przyszedł czas na wystąpienia gości. Marta Polak odczytała list od marszałka Adama Jarubasa. Gratulacje i pamiątkowy drobiazg przekazała na ręce przewodniczącej Małgorzata Kowalińska reprezentująca Urząd Marszałkowski. Gratulacje z okazji jubileuszu składali także: Szczepan Skorupski, Tomasz Kuszewski, Jadwiga Zielińska, Zyta Trych i Maria Salus przekazały w imieniu TPSP list i obraz, Jarosław Wałek prezes LGD „Dorzecze Bobrzy” przekazał list z gratulacjami, delegacja Zespołu Tumlinianie wystąpiła z prezentami. ale było również wiele pięknych bukietów od „Wodociągów Kielecki ch, pracowników Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku czy chórzystów z Zagnańska.

Na zakończenie części oficjalnej przewodnicząca Lidia Putowska złożyła podziękowania za patronaty honorowe i medialne wydawnictwa jubileuszowego marszałkowi, staroście powiatu kieleckiego, wójtowi gminy Zagnańsk, ośrodkowi TVP Kielce i Radiu Kielce. Dodała również, że red. Ewa Okońska z Radia Kielce nagrała wywiad z przewodniczącą w przeddzień jubileuszu. Natomiast 16 maja wielokrotnie na antenie kielekiego radia przypominano o uroczystości.

Szczególne słowa uznania skierowała do sponsorów, bez których wsparcia nie udałoby się zorganizować uroczystości: Henryka Milcarza i Karola Jacewicza z „Wodociągów Kieleckich”, Szczepana Skorupskiego, Józefa Florka Prezesa Banku Spółdzielczego w Samsonowie oraz Tomasza Kuszewskiego z Nadleśnictwa Zagnańsk. Ponadto dziękowała wszystkicm, którzy udzielili jej pomocy przy tym przedsięwzieciu: Marcie Polak za prowadzenie spotkania, Elżbiecie Korus za pomoc w organizacji jubileuszu, nauczycielom naszej szkoły, paniom, które przygotowały wypieki i tym, które pracowały w kuchni.

Potem zaproszono wszystkich na poczęstunek i zabawę.

 
20 lat minęło.... Jubileusz

« Powrót
Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.