Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki


Przewodnicy na obchodach 200-lecia utworzenia gminy Samsonów.

21 kwietnia br. przewodnicy świętokrzyscy zjechali do Samsonowa, aby wysłuchać wykładu dr Jana Główki na temat powstania i działalności Akademii Górniczej w Kielcach. Inicjatorem tego spotkania był Zarząd Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, który zdecydował się wyprzedzić rocznicę, która przypada w maju. Przyczyną jest sezon turystyczny, który rozpoczyna się w tym miesiącu - przez co przewodnicy będą zajęci obsługą wycieczek. Przyjechali reprezentanci wszystkich kół przewodnickich, jakie działają w Kielcach ok. 60 osób. Gości przywitał wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. Powiedział, „że bardzo się cieszy z tak licznego przybycia przewodników na zaproszenie prężnie działającego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej”. Następnie oddał głos Lidii Putowskiej, która przypomniała o tym, że spotkanie zostało zaplanowane z okazji 200-lecia powołania Gminy Samsonów 30 maja 1817 r. i dodała, że ma w zanadrzu jeszcze parę punktów programu na dzień dzisiejszy. Przedstawiła uczestnikom spotkania członków Zarządu TZS – sekretarz Elżbietę Korus  i skarbnika – Halinę Mańko.

Wykładowi dr Jana Główki – dyrektora Muzeum Historii Kielc - towarzyszyła prezentacja multimedialna ilustrująca okoliczności powołania pierwszej uczelni technicznej  w Polsce.  Ściany świetlicy OSP zwanej „Staszicówką” ozdobiły  plansze wypożyczone  z Muzeum Historii Kielc, omawiające ten sam temat. Prelegent rozpoczął swój wykład od przedstawienia europejskich ośrodków szkolnictwa technicznego, które mogłyby być wzorcem dla szkoły kieleckiej. Przede wszystkim podkreślił znaczenie projektów rozwoju górnictwa i hutnictwa, które realizował Stanisław Staszic - między innymi dzięki życzliwości Stanisława Kostki Potockiego i stanowisku, które piastował w rządzie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Już jako Dyrektor Przemysłu, Handlu  i Kunsztu w resorcie spraw wewnętrznych powołał w 1816 r. w siedzibie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich Dyrekcję Główną Górniczą w Kielcach oraz Akademię Górniczą, wzorując się na osiągnięciach hutników Saksońskich  z ośrodka we Freibergu.

Kontynuując omówił  sytuację ówczesnego miasta Kielce, które według nowego podziału administracyjnego w Królestwie Polskim zyskało na znaczeniu i stało się siedzibą władz województwa krakowskiego. Ten fakt spowodował, że miasto zaczęło szybko się rozwijać, podobnie jak okoliczne miejscowości (łącznie z Samsonowem), korzystające na tworzeniu staropolskiego okręgu przemysłowego wokół Akademii Górniczej w Kielcach, która kształciła studentów w zawodzie górnika i hutnika na potrzeby krajowej gospodarki. Uczniowie oprócz nauki teoretycznej odbywali też praktyki - między innymi w naszej Hucie „Józef” i kopalniach miedzianogórskich. Przedstawił kadrę wykładowców Akademii Górniczej, którzy zostali sprowadzeni z Freibergu. Niektórzy z nich dość szybko zasymilowali się z miejscową społecznością. Pierwsza uczelnia techniczna wychowała ok. setki absolwentów i niestety zakończyła swą działalność w 1826 r. Stało się tak za przyczyną odejścia Stanisława Staszica ze stanowiska, a później jego śmierci. W rządzie zastąpił go Ksawery Drucki-Lubecki, który miał zupełnie inną koncepcję rozwoju hutnictwa i popierał jego rozwój, ale w oparciu o wzorce angielskie. Potem wybuchło powstanie listopadowe i rozwój gospodarczy w wielu dziedzinach został zahamowany. Po likwidacji akademii w Kielcach jej archiwum, biblioteka i dokumentacja została przewieziona do Warszawy.  Tam miała bowiem powstać kolejna uczelnia techniczna, ale nie powstała, a dokumentacja jej działalności oraz podręczniki trafiły do Petersburga.

Kiedy Lidia Putowska podziękowała dr Janowi Główce za wykład, to przedstawiła przewodnikom regionalistkę, emerytowaną dyrektorkę szkoły w Samsonowie - Zdzisławę Witecką. Przyniosła ona ze sobą swoje publikacje  i zaprezentowała obecnym książki: „140 lat Szkoły w Samsonowie”, „Ekonomię Samsonowską XVIII w.” oraz „Z kart historii gminy Samsonów”. Wszystkie te książki niestety mają już wyczerpane nakłady. Oparte są na solidnych podstawach czyli dokumentach, które autorka odnalazła w Wojewódzkim Archiwum   w Kielcach. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie przez przewodników Muzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Spotkanie zakończyło się przy kawie  i herbacie oraz miłych rozmowach.

Lidia Putowska
Turniej szachowy
« Powrót
Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.