Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki18 listopada br. społeczeństwo Samsonowa obchodziło 4 rocznicę poświęcenia i ukoronowania pomnika ofiar drugiej wojny światowej, który stoi w centrum miejscowości przy skrzyżowaniu dróg. Wykonał go po wojnie kamieniarz z Tumlina Jan Wesołowski. Z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej został on w 2009 r. ukoronowany (koronę wykonał p. Wojciech Lesiński) i poświęcony przez ks. kanonika Stanisława Świerka. Zgodnie z programem o godzinie 12 goście i mieszkańcy przybyli na uroczystą mszę do Kościoła p. w. WNMP w Samsonowie. Ksiądz Proboszcz celebrował mszę w asyście księdza Józefa Smulczyńskiego i księdza dr. Andrzeja Kalety z Seminarium w Kielcach. Ksiądz Profesor wygłosił przepiękne i wzruszające kazanie, odwołując się do trudnych kart z historii Polski. Podkreślił, że zachowanie tożsamości narodowej było nierozerwalnie związane z pielęgnowaniem wiary ojców. Przetrwał Naród, bo ducha krzepił u patronki Polski - Matki Boskiej Częstochowskiej, której tak bardzo zawierzyli ks. kardynał Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko i Papież Jan Paweł II. Malowniczą grupę przed ołtarzem tworzyły poczty sztandarowe – Korpusu „Jodła”, strażaków OSP w Samsonowie, Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie. W pierwszych rzędach ławek zasiadali nasi goście: senator RP – Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Mieczysław Gębski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Renata Janik, starosta kielecki - Zdzisław Wrzałka, Wójt Gminy – Szczepan Skorupski, Prezes „Wodociągi Kieleckie” S.A. - Henryk Milcarz, radna – Aneta Rutowicz, dyrektor zespołu szkół w Samsonowie - Dorota Chmielewska, Przewodnicząca Rady Sołeckiej - Marta Polak, sołtys Samsonowa - Honorata Durlik. Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich serdecznie. Strażacy przybyli pod przewodnictwem naczelnika OSP Samsonów Tomasza Witeckiego oraz prezesa OSP Samsonów Zbigniewa Abramczyka. Liturgię do mszy z młodzieżą przygotowała Janina Salwa. Msza była przepiękna, co docenili wszyscy obecni, a niektórzy byli autentycznie wzruszeni, i uronili niejedną łezkę.
Prosto z kościoła udaliśmy się pod pomnik. Poczty sztandarowe pod dowództwem Dionizego Krawczyńskiego – Prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” przebyły drogę pieszo, robiąc tym przemarszem ogromne wrażenie na mieszkańcach i gościach, bo pogoda była wyjątkowo sprzyjająca. Po ich przybyciu pod pomnik i zaciągnięciu przez nich warty honorowej, Janusz Główczyński (Grupa Wiśniowiecki) oddał z hakownic trzy salwy honorowe, które zatrzęsły murami huty. Obecny pod pomnikiem ksiądz Zbigniew Krzyszkowski odmówił modlitwę za ofiary drugiej wojny z naszego terenu upamiętnione w tym miejscu. W tym czasie delegacje z wieńcami i zniczami ustawiły do ceremonii ich składania. Lidia Putowska Przewodnicząca TZS przedstawiała kolejno osoby podchodzące pod pomnik. Jako pierwsi zapalili znicze i złożyli wieniec senator -Krzysztof Słoń i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, potem w imieniu Starostwa Kielce wieniec złożyli - Renata Janik i Zdzisław Wrzałka, za nimi Szczepan Skorupski, Aneta Rutowicz oraz Henryk Milcarz, Elżbieta Korus i Krzysztof Wesołowski złożyli wieniec w imieniu TZS, szkołę reprezentowały dyr. Dorota Chmielewska i Marta Polak. Przybył także druh Jakub Szczepański. Ostatnim etapem uroczystości było przejście uczestników uroczystości do świetlicy OSP w Samsonowie na program artystyczny i drobny poczęstunek.
Lidia Putowska jeszcze raz powitała wszystkich serdecznie i zaprosiła na część artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły w Samsonowie pod opieką Marty Jass i Anny Lisowskiej. Część artystyczną rozpoczął jednak Marek Bucki (muzyk z Samsonowa), który zaśpiewał pieśni legionowe - „Szarą piechotę”, „Pierwszą Brygadę” i „Biały Krzyż”. Publiczność chętnie towarzyszyła muzykowi w śpiewie. Wśród licznych gości był gość specjalny – Mieczysław Kubala, który w czasie wojny przebywał w Samsonowie i należał do oddziału Pawła Stępnia ps. „Gryf”. Przyjechał do nas ze swoją wspomnieniową książką pt. „Wojna i niepokój”, która była przez nas recenzowana na łamach ostatniego „Głosu Samsonowa”. Można ją było nabyć i zyskać dedykację od autora. Z dużą radością powitaliśmy też Annę Tuz dyrektor Szkoły Podstawowej w Chrustach, która gościła nas na gminnych obchodach Święta Niepodległości.
Żegnając się z uczestnikami uroczystości senator Krzysztof Słoń powiedział między innymi- „przyjemnie jest zauważyć, że mieszkańcy Samsonowa dają przykład szacunku do historii „małej ojczyzny”, w której pamięć o ofiarach wojny przekazywana jest młodemu pokoleniu. Nie znałem tego miejsca, ale wiele się dziś dowiedziałem. Jestem pod wrażeniem zintegrowanego współdziałania instytucji i organizacji to bardzo budujące.” Pochwalił też kulturotwórczą rolę Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.

Fotoreportaż z uroczystości ukoronowania i poświęcenia pomnika
Fotoreportaż z uroczystości ukoronowania i poświęcenia pomnika ofiar drugiej wojny światowej w Samsonowie - 18.11.2012 r. (4 rocznica).
« Powrót
Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.