Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki
Dzieje Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej
K A L E N D A R I U M

30 sierpnia 1985 r.
Tego dnia w dzielnicy Samsonowa - Dudkowie zawiązała się grupa inicjatywna składająca się z siedmiu osób, która za cel stawiała sobie powołanie do życia organizacji, która miała jednoczyć mieszkańców wokół dokumentowania dziejów miejscowości, prowadzenia szeroko rozumianej działalności kulturalnej oraz dbałości o substancję zabytkową zachowaną na naszym terenie. W skład grupy tej weszli:
Helena Szwed, Zuzanna Borzęcka, Norbert Samulak, Ewa, Wiesława Bałchanowska, Mirosław Borzęcki oraz Krzysztof Bałchanowski.
26 listopada 1994 r
Odbyło się Zebranie Założycielskie Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, 25 członków założycieli przyjęło Statut Towarzystwa i opracowując niezbędne dokumenty do zarejestrowania Towarzystwa przez Sąd Wojewódzki w Kielcach.


1. Zuzanna Samulak
2. Norbert Samulak
3. Wiesława Bałchanowska
4. Krzysztof Bałchanowska
5. Marta Borzęcka
6. Mirosław Borzęcki
7. Zdzisława Witecka
8. Edmund Szwed
9. Helena Mikołajczyk
10. Wiesława Barucha
11. Stanisław Barucha
12. Edmund Bałchanowski
13. Janusz Bałchanowski
14. Kazimierz Szcześniak
15. Marian Grzybowski
16. Janina Grzybowska
17. Zbigniew Fiedler
18. Jerzy Bałchanowski
19. Stanisław Staniec
20. Antoni Szczepański
21. Zuzanna Szczepańska
22. Edyta Gębska
23. Dionizy Krawczyński
24. Małgorzata Szwed-Strojak
25. Jan Szwed


30 grudnia 1994 r.
Sąd Wojewódzki w Kielcach wydał postanowienie o zarejestrowaniu Towarzystwa, które uzyskało po dwóch tygodniach osobowość prawną. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069225.
25 lutego 1995 r.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które powołało władze Towarzystwa i uchwaliło program działania. Władze te zostały zgłoszone do zatwierdzenia do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach. Następnie Urząd Skarbowy przydzielił nam NIP – 959-14-68-661 a Oddział GUS w Kielcach Regon-290632554.
25 marca 1995 roku – zebrał się Zarząd Towarzystwa i realizując program TZS postanowił wydawać „Głos Samsonowa”.
22 listopada 1998 r.
W starej szkole w Samsonowie nr 5 otwarto Muzeum Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.
Zalążkiem Muzeum Regionalnego TZS były eksponaty podarowane przez mieszkańców. W zbiorach znajdują się następujące grupy obiektów: wyroby hutnicze, dawne narzędzia i sprzęty gospodarstwa domowego, przedstawiony został proces obróbki lnu oraz galeria obrazów. Do najcenniejszych należy kula armatnia z XVII w. i wyroby Huty „Józef” w postaci - żeleźniaków, rynienek, ramek ozdobnych, krucyfiksów, ażurowych talerzy.
[ „Cierlice i dzieże. Samsonów. Jutro otwarcie społecznego muzeum” artykuł po tym tytułem w „Gazecie Wyborczej” zapowiedział uroczyste otwarcie muzeum [21-22 listopada 1998 r. nr 273/98]. Wydarzenie to zostało zauważone także przez „Słowo Ludu” Artykuł Andrzeja Stolby pt. „Kameralne muzeum. Eksponaty podarowali mieszkańcy” został zamieszczony w „Słowie Ludu” z 26 listopada 1998 r. nr 275 <14876>.
27.07.2005 r.
Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego, więc może ubiegać się o odpis 1% podatku na rzecz swojej statutowej działalności.

21.05.2006 r.
Na Walnym Zgromadzeniu TZS zostały wybrane obecne władze Towarzystwa:
mgr Lidia Putowska – Przewodnicząca
Jadwiga Olesińska – Sekretarz
Stefan Kędzierski – Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Janina Grzybowska – Przewodnicząca
Zdzisława Witecka – Członek
Wiesława Barucha – Członek
Sąd Koleżeński:
Norbert Samulak – Przewodniczący
Marian Grzybowski - Członek
Janusz Putowski - Członek

Kwiecień 2008 r.
Zakup, odnowienie i ustawienie na terenie Huty „Józef” kiosku przeznaczonego na punkt sprzedaży wydawnictw. Osoba pełniąca tam dyżury stempluje nabywane tam książki, mapy i pocztówki specjalną, pamiątkową pieczątką, udziela informacji turystom oraz oprowadza po terenie huty.
30 października 2008 r.
Po dwuletnich staraniach Towarzystwo otrzymuje na podstawie Uchwały Rady Gminy lokal na parterze dawnego ośrodka zdrowia, ponieważ stara szkoła mocno zniszczona i nadaje się jedynie do rozbiórki. Zbiory Muzeum Regionalnego nie mają tam właściwych warunków przechowywanie ani nie są należycie zabezpieczone. Podpisujemy protokół przekazania przewidzianego dla nas lokalu na parterze budynku i natychmiast przewozimy eksponaty w nowe miejsce.
21 stycznia 2009 r.
Podpisana zostaje umowa użyczenia lokalu na nową siedzibę Muzeum Regionalnego TZS.
Rozpoczynamy organizowanie ekspozycji naszego muzeum w nowej siedzibie.
4 kwietnia 2009 r.
Po dwóch miesiącach pracy nowa ekspozycja Muzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej zostaje ponownie udostępniona do zwiedzania. Pierwszymi gośćmi, którzy wystawy obejrzeli są: Henryk Milcarz - Poseł na Sejm RP, Karol Jacewicz – Dyrektor „Wodociągów Kieleckich”, Zbigniew Zagdański – Wójt Gminy Zagnańsk, Tomasz Witecki – radny Gminy Zagnańsk, Państwo Janina i Wojciech Lesińscy, January Glibowski – antykwariusz z Suchedniowa, twórcy ludowi oraz starzy i nowi członkowie Towarzystwa, którzy nie ukrywali radości i satysfakcji z wykonanej pracy. Nie możemy jednak pokazać wszystkich naszych zbiorów a eksponatów i darczyńców wciąż nam przybywa.Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.